TrajectHet werkhervattingstraject Insourcing® bestaat uit verschillende stappen gaande van behandeling via loopbaanbegeleiding, werkhervatting en hervalpreventie.

Doorheen de fasen wordt gewerkt met speciaal daartoe ontwikkeld materiaal.  Na de introductie die wordt gegeven tijdens het eerste telefonisch contact, wordt een welkomspakket opgestuurd.  Afhankelijk van de modaliteiten van de samenwerking met onze partners, kan er ook een welkomspakket verstuurd worden naar de leidinggevende. Doorheen het traject worden enkele gevalideerde vragenlijsten ingezet zowel om de psychodiagnostiek te ondersteunen als de werkhervatting te faciliteren. De effectiviteit (vooruitgang, impact en tevredenheid) wordt continu doorheen het traject opgevolgd. 

We zorgen voor een duurzame aanpak gericht op het individu, zijn of haar omgeving en de werkcontext. We werken steeds op het lichamelijk herstel, het blijvend activeren van het herstelvermogen en een betere informatieverwerking en dit voor de 3 domeinen: individu – omgeving – werkcontext. We werken binnen het neurobiologisch denkkader vanuit de positieve, ontwikkelingsgerichte psychologie.  De meerderheid van onze interventies komen uit het scala van de non-verbale interventies. Op het einde van het traject heeft de werknemer niet alleen inzicht maar kan hij/zij ook zelf zijn werkvermogen (actief) beïnvloeden.

Het traject is gericht op de werknemer maar neemt ook de omgeving (familie, vrienden – sociaal leven) én de werkcontext actief mee.  Doorheen het traject zullen zowel de werknemer als de leidinggevende uitgenodigd worden om samen te werken om de werkhervatting te faciliteren.  Onderzoek toont ons dat leidinggevenden zich vaak ongemakkelijk voelen tijdens de langdurige afwezigheid van de werknemer.  Ze weten niet goed wat te zeggen.  Door een actieve betrokkenheid vanaf de start te ondersteunen, faciliteren we een betrokkenheid zonder de zorg voor de werknemer uit het oog te verliezen.

De werknemer staat centraal. We volgen de snelheid van het herstel van de werknemer.  Doorheen het traject stimuleren we de werknemer om van de rol van patiënt naar coachee te gaan om ten slotte onze partner te worden in de werkhervatting.

De patiënt start aan het traject.  In deze fase instrueren we hem/haar hoe hij/zij het lichaam tot herstel kan brengen.  De patiënt is in crisis.  Onderzoek toont ons dat in deze fase, de vaardigheden die nodig zijn om zelf tot herstel te komen, niet meer geactiveerd kunnen worden. Na de stabilisatie van het herstel groei de patiënt uit tot onze coachee. Onze hulpverleners worden coaches. De coachee is in staat mee te denken.  Er is inzicht. Sommige vaardigheden zijn niet of te weinig ontwikkeld. In de laatste fase van het traject beschouwen we de werknemer als onze partner in de werkhervatting. Onze hulpverleners faciliteren verder herstel, voorkomen herval en bouwen een duurzame doorstart uit. De opvolging van de effectiviteit ondersteunt ons in het bepalen van de rol die de hulpverlener opneemt.