TeamOns team bestaat uit hooggekwalificeerde klinisch psychologen en coaches.  De combinatie van psychologen en coaches zorgt voor een kruisbestuiving die de werknemer ten goede komt.  Doorheen het werkhervattingstraject komen immers de behandeling, (her)oriëntatie, loopbaanvraagstukken, werkhervatting en hervalpreventie aan bod.

Allen zijn gespecialiseerd in werkhervatting via de licentie Insourcing Katalyst®. We vragen van ons netwerk dat ze minstens 25 uren supervisie en 6 opleidingsdagen volgen per kalenderjaar.  Bevragingen vanuit de beroepsverenigingen wijzen uit dat niet alle professionals levenslang leren.  Aangezien het werkveld van werkhervatting in volle ontwikkeling is, vragen we van ons netwerk dat ze investeren in levenslang leren.

Ons netwerk kan geconsulteerd worden via hun praktijkruimte.  Indien gewenst verplaatsen onze mensen zich naar een discrete werkruimte binnen een straal van 35 km van de woonplaats van de medewerker. Dit wordt in gezamenlijk overleg bepaald.

We hebben een intern loopbaantraject waarbij onze hulpverlener starten als senior om dan te groeien tot master en tenslotte, tot expert.  Supervisoren zijn collegae die minstens 10 jaar ervaring hebben waarvan een significant deel gewijd aan werkhervatting, heroriëntatie en loopbaanvraagstukken.

De kwaliteit van ons netwerk wordt continu opgevolgd via ons EPD. Via het EPD wordt de vooruitgang, impact en tevredenheid gemeten.  Het traject wordt gesuperviseerd door prof. dr. Elke Van Hoof.  Elke wordt verwittigd van zodra er een discrepantie is in de tevredenheid van de werknemer versus de hulpverlener. De hulpverlener krijgt hier feedback over wat hem/haar toelaat het traject volledig op maat van de werknemer af te stemmen.