EPD

Om de administratieve overlast tot een minimum te herleiden werken we via een elektronisch patiëntdossier (EPD).  De vragenlijsten worden automatisch verstuurd en gescoord zodat de hulpverlener kort op de bal kan spelen.

Het EPD laat toe te werken via gedeeld beroepsgeheim. Elke patiënt is afgeschermd.  Wanneer het gedeeld beroepsgeheim wordt geactiveerd, werken we via een “summarized electronic health record”; alleen de noodzakelijke informatie wordt gedeeld.

De gegevens van de werknemers kunnen opgenomen worden via een apart portaal.  Elke partner heeft een ander portaal.  De toewijzing naar de hulpverlener gebeurt automatisch. We vragen onze hulpverleners om binnen de 24 uren contact op te nemen en streven naar een eerste contact binnen de 5 werkdagen.

De nieuwe wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd reeds geïntegreerd.