Aanbevelingen


Na de opleiding tot Insourcing Katalyst ben ik enorm enthousiast over de inhoud naar huis gegaan. Ik vind dat uw aanpak mooi aansluit bij en elementen toevoegt aan de manier waarop ik werk met mensen met burn out klachten. Ook de manier waarop cliënten worden bereikt binnen uw project vind ik een voorbeeld voor hoe geestelijke gezondheidszorg georganiseerd kan worden en maakt dat ik hier graag deel van wil uitmaken.
Carla Giebens, klinisch psycholoog en Insourcing Katalyst®

Reeds drie jaar werk ik bij Huis voor Veerkracht met de methodes en technieken die nu onder het werkhervattingstraject, Insourcing® – traject vervat zitten. Deze aanpak werkt niet enkel motiverend en activerend voor de cliënt, maar resulteert bovendien in snelle stabilisatie en afname van de aanmeldingsklachten en de uitbouw van langdurige veerkracht en duurzaam geluk.

Door deze methodes in een helder protocol te vervatten en het EPD hieraan te koppelen kan het hele begeleidingsproces gestroomlijnd verlopen. Zowel cliënt als coach weten duidelijk in welke fase van de begeleiding ze zitten en welke stappen hierbij ondernomen moeten worden. Het EPD is erg gebruiksvriendelijk voor zowel cliënt als begeleider.
Elke Safont, klinisch psycholoog en Insourcing Katalyst®

Wat mij als hulpverlener sterk aanspreekt in het ‘insourcing’ traject van Prof. Dr. Elke Van Hoof, is de duurzaamheid en effectiviteit van deze aanpak zowel naar de werknemer met stress gerelateerde problemen, als naar zijn/haar (werk)omgeving. Ik vind het ook krachtig om te ervaren hoe deze aanpak vernieuwend en pro-actief inspeelt op de evoluties in de geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit neurobiologische inzichten en de positieve en ontwikkelingsgerichte psychologie wordt er in het Insourcing traject gefaseerd en op maat gewerkt aan lichamelijk en geestelijk herstel, en aan activatie van het herstel- en verwerkingsvermogen van de werknemer.

Herstel wordt hier gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij je als hulpverlener het herstelgedrag van betrokkene mee activeert en versterkt via kwaliteitsvolle en wetenschappelijk gefundeerde interventies. Deze activering vergroot sterk hun gevoel ‘terug grip te krijgen op de situatie’ en hun zelfvertrouwen.

De impact van de interventies op de patiënt wordt continu opgevolgd en gemonitord via een elektronisch patiëntendossier (EPD) dat zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt werkt, en de administratieve last tot een minimun herleidt.

Via de elektronische tevredenheidsmeting kan je als hulpverlener het traject voortdurend bijsturen en blijven afstemmen op de noden/hulpvraag van de patiënt. Gestandaardiseerde vragenlijsten worden ook automatisch doorgestuurd en verwerkt. Gezien er veel stakeholders betrokken worden in dit traject, gebeurt het delen van informatie via het EPD tenslotte op een wettelijk (veilige) en efficiënte manier waarbij de patiënt centraal staat en duidelijk geïnformeerd wordt. Persoonlijk vind ik het werken met EPD een verrijking en belangrijk in het optimaliseren van de samenwerking en afstemming tussen de zorgverleners en de patiënt.

Werken met de Insourcing-techniek is een verrijking, zelfs na jaren actief te zijn binnen de klinische psychologie, Krista Mommen, klinisch psycholoog-psychotherapeut en Insourcing Katalyst®